Boccia Club Tiense


Fair Play


Ethisch Verantwoord Sporten


SPORTERS


Omtrent houding:


Toon respect voor je trainer en begeleiders.

Toon respect voor je medespelers.

Wees trots op je club.

Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren.

Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld    worden niet geduld.

Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.

Gebruik steeds een beleefd taalgebruik tov. medespelers, scheidsrechters, trainers en supporters.

Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.

Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van je club en je team.

Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.

Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.

Vorm met je medesporters een hecht team, op en naast het veld.

Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.

Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.


Omtrent de training:


Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.

Verwittig de trainer/jeugdcoördinator op tijd als je niet kan komen.

Help de trainer met het opruimen van het materiaal na de training.

Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.

Kom naar de training met een propere clubuitrusting.

Geef je medespelers positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.

Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.

Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.


Omtrent de wedstrijd:


Onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn.

Bekritiseer de beslissingen van de scheidsrechter niet.

Geef de tegenstrever en scheidsrechter een hand bij het einde van de wedstrijd.

Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen. (medespelers, trainers, scheidsrechters, ouders, supporters, tegenstrevers,…)

Wens, bij verlies, de tegenstander proficiat met de glimlach.

Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.

Behandel je tegenstrever zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.

Wees tijdig aanwezig


Draag zorg voor het materiaal


Zorg mee voor een positieve sfeer binnen je club


Geef na de wedstrijd je tegenstander een hand


Behandel iedereen gelijkwaardig


Moedig sportief gedrag aan, geef elkaar eens een schouderklopje